HOME

Najnowsze wpisy

Czy zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka, członka zarządu tej spółki wymaga zgody walnego zgromadzenia?

Zgodnie z art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Brak uzyskania takiej zgody…Więcej

The system of commercial companies law in Poland

Basic issues of company law & corporate law the Polish perspective. The Polish Company Act consists of various Acts that govern the operations of companies in the country. These include the Accounting Act, the Commercial Companies Code, and the Freedom of Economic Activity Act. Foreign investors in Poland are allowed to carry out their business…Więcej

Reforma prawa pracy. Zmiany wprowadzone od sierpnia 2022 r. – nowe uprawnienia pracowników.

Od sierpnia 2022 roku na skutek wprowadzenia przez UE dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców sytuacja pracowników zmieni się na lepsze. W celu dostosowania prawa do norm unijnych polski ustawodawca znowelizował kodeks pracy. Poniżej przedstawiamy nowe prawa otrzymane przez pracowników.Więcej

Chcesz być na bieżąco ze zmianami w prawie?

archiwum bloga:

adviser (3) biznes (2) dział spadku (4) Faktura VAT (2) GDPR (2) kancelaria gdynia (3) kancelaria prawa spadkowego (3) Ochrona danych (2) ochrona własności (2) odpowiedzialność inwestora (3) odpowiedzialność wykonawcy (3) odpowiedzialność zarządu (3) pełnomocnik (3) podatki (4) podział majątku spadkowego (3) postępowanie cywilne (5) postępowanie spadkowe (4) pracodawca (5) pracownik (5) prawnik gdynia (3) prawnik sprawy spadkowe (3) prawo budowlane (4) prawo lokalowe (2) prawo nieruchomości (2) Prawo podatkowe (2) Prawo pracy (5) Prawo spadkowe (6) prawo umów (2) przedsiębiorstwo (3) przestępstwo (3) RODO (4) rozwiązanie umowy najmu (2) spadek (6) spadki (5) spadku (3) sukcesja (3) umowa najmu (2) umowa najmu lokalu użytkowego (2) umowa o dział spadku (3) umowa o roboty budowlane (3) VAT (2) wynagrodzenie podwykonawcy (3) zachowek (6) zwolnienie dyscyplinarne (2) śmierć (3)