Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstwa. To ostatni moment na przeprowadzenie uproszczonej restrukturyzacji przewidzianej w Tarczy 4.0

Tarcza 4.0 modyfikuje dotychczasowe zasady przeprowadzenia restrukturyzacji. Twórcy projektu ustawy wskazują, że zmiany pozwolą na szybsze i efektywniejsze zawarcie układu z wierzycielami oraz zapewnią ochronę słusznych praw wierzycieli.

Jakie uproszczenia wprowadza ustawodawca? 

Otwarcie postępowania nie jest zależne od decyzji sądu (art. 15 ustawy ust. 1 i 5 „Tarcza 4.0”). Decyzja o publikacji obwieszczenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy wyłączenie do przedsiębiorcy. Należy przy tym pamiętać, że obwieszczenie może być́ dokonane po przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu.

Sąd zatwierdza układ, gdy w ciągu 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia zostanie złożony wniosek o jego zatwierdzenie (art. 20 ust. 1 ustawy „Tarcza 4.0”). Sąd umarza postępowanie, jeśli dłużnik nie złoży wniosku o zatwierdzenie układu w terminie 4 miesięcy od obwieszczenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych (art. 16 ust. 3 ustawy „Tarcza 4.0”). Z dniem dokonania obwieszczenia egzekucja wierzytelności objętej układem oraz wierzytelności rzeczowych i wierzytelności zabezpieczonych przez przewłaszczenie na zabezpieczenie ulega zawieszeniu. Jak również niedopuszczalne jest wszczęcie nowego postepowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności rzeczowych i wierzytelności zabezpieczonych przez przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Dłużnik może pozyskać, nowe finansowanie, jeżeli uzyska na to zgodę nadzorcy układu (art. 22 ust. 2 i 3 ustawy „Tarcza 4.0”). Ustawa precyzuje w jakich sytuacjach nadzorca układu może wyrazić zgodę na pozyskanie nowych środków finansowych (np.: zawarcie umowy kredytu) przez przedsiębiorcę.

Nadzorca może wyznaczyć termin zebrania wierzycieli (art. 19 ust. 1 ustawy „Tarcza 4.0”). Niezależnie od obowiązku zbierania głosów przez dłużnika, nadzorca układu może wyznaczyć́ termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Głosowanie w formie elektronicznej (art. 19 ust. 3 ustawy „Tarcza 4.0”). Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może zostać́ przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych smrodków komunikacji.

Do kiedy można skorzystać z uproszczonej restrukturyzacji?

Ustawodawca ograniczył czas obowiązywania regulacji do 30 czerwca 2021 roku.

Jeśli przedsiębiorca „nie wyrobi się” do 30 czerwca?

Ustawodawca planuje nowelizację ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, która będzie transponowała do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132) (tzw. dyrektywa restrukturyzacyjna). Dyrektywa ta zawiera postanowienia regulujące instrumenty służące przeprowadzeniu sprawnej restrukturyzacji, które obowiązywać będą we wszystkich państwach członkowskich UE. Do dnia 17 lipca 2021 roku rozwiązania w niej zawarte oraz przepisy tarczy 4.0, które sprawdziły się w praktyce zostaną wprowadzone do ustawy- Prawo restrukturyzacyjne.

Źródła:

  1. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19,
  2. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=382,
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132).

Stan prawny na dzień: 30.04.2021 r.

Słowa kluczowe: Tarcza 4.0, restrukturyzacja, dyrektywa restrukturyzacyjna, układ, uproszczona restrukturyzacja, restrukturyzacja firmy, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, prawo restrukturyzacyjne

#restrukturyzacjauproszczona

#restrukturyzacja

#tarcza4.0

#postępowanieukładowe

# restrukturyzacja

#adviser1989

radca prawny gdynia, prawo spółek gdynia, kancelaria gdynia, prawnik gdynia, prawo korporacyjne gdynia, adviser, kancelaria prawna, zmiany KRS, prawo spółek handlowych, prawo handlowe, kancelaria adviser, prawnik gdynia, radca prawny, compliance, rejestr przedsiębiorców, biznes, adviser1989, prawo upadłośćiowe, prawo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja, prawnik dla biznesu, prawo upadłośćiowe, postępowanie ukłądowe.

Reklama

Dodaj komentarz

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s