Ile kosztuje proces cywilny? Cz. 2 – koszty zastępstwa procesowego

Ile kosztuje proces cywilny? Cz. 2 – koszty zastępstwa procesowego

Koszty zastępstwa procesowego, to de facto zryczałtowana kwota jaką storna przegrywająca sprawę, będzie zobowiązana zwrócić stronie przeciwnej z tytułu kosztów, które strona ta poniosła w związku zastępstwem procesowym profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego czy adwokata) w tej sprawie. Nie jest to jednak kwota pieniężną jaką wygrywający zapłacił za otrzymaną pomoc prawną, a kwota wskazana przez sąd na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych- w przypadku gdy stronę reprezentował radca prawny albo Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie- w przypadku gdy stronę będzie reprezentował adwokat.

Zgodnie z §15 ust. 1 i 2 Rozporządzeń w sprawach niewymagających przeprowadzenia rozprawy opłatę ustala się w wysokości równej stawce minimalnej. Natomiast w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy opłatę ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy. Wysokość stawki może być określona kwotowo, bądź być uzależniona od wartości przedmiotu sprawy. W sprawach w których nie występuje stawka kwotowa wynagrodzenie jest ustalane na podstawie wartości przedmiotu sprawy. Poniżej przedstawiamy minimalne stawki zasądzane w sprawach cywilnych określone w Rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

    Stawki minimalne zależne od wartości przedmiotu sprawyw sprawach w których wydawany jest nakaz zapłaty
Wartość przedmiotu sprawy do 500 zł90 zł60 zł
Wartość przedmiotu sprawy powyżej 500 zł do 1500 zł270 zł180 zł
Wartość przedmiotu sprawy powyżej 1500 zł do 5000 zł900 zł600 zł
Wartość przedmiotu sprawy powyżej 5000 zł do 10 000 zł1800 zł1200 zł
Wartość przedmiotu sprawy powyżej 10 000 zł do 50 000 zł3600 zł2400 zł
Wartość przedmiotu sprawy powyżej 50 000 zł do 200 000 zł5400 zł3600 zł
Wartość przedmiotu sprawy powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł10 800 zł7200 zł
Wartość przedmiotu sprawy powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł15 000 zł
Wartość przedmiotu sprawy powyżej 5 000 000 zł25 000 zł
Wybrane stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
Rodzaj sprawyStawka
Sprawa o rozwód, unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa720 zł
Sprawa o przysposobienie360 zł
Sprawa o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka240 zł
Sprawa o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia480 zł
Sprawa o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym480 zł
Sprawa o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami720 zł
Sprawa o alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka120 zł
Wybrane stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rzeczowego
Rodzaj sprawyStawka
Sprawa o rozgraniczenie720 zł
Sprawa dotycząca służebności480 zł
Sprawa o naruszenie posiadania320 zł
Sprawa o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów240 zł
Sprawa związana z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną480 zł
Wybrane stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa spadkowego
Rodzaj sprawyStawka
Sprawa o zabezpieczenie spadku120 zł
Sprawa o dokonanie spisu inwentarza120 zł
Sprawa o odrzucenie spadku120 zł
Sprawa o ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia120 zł
Sprawa dotycząca zarządu spadku nieobjętego120 zł
Sprawa o wyjawienie przedmiotów spadkowych120 zł
Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku120 zł
Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku jeśli przedmiotem postępowania jest również testament720 zł
Wybrane stawki minimalne w innych sprawach cywilnych
Rodzaj sprawyStawka
Sprawy o uchylenie uchwały organu spółdzielni360 zł
Sprawy o ochronę dóbr osobistych720 zł
Sprawy o ochronę praw autorskich720 zł
Sprawy o rejestrację spółki2400 zł
Sprawy o rejestrację spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym1200 zł
Sprawy o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego960 zł
Sprawy o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji1200 zł
Sprawy o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy1800 zł
Sprawy o wyłączenie wspólnika1800 zł
Sprawy o rozwiązanie spółki kapitałowej1800 zł
Sprawy o ubezwłasnowolnienie480 zł
Sprawy o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu360 zł
Sprawy o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego360 zł
Wybrane stawki minimalne w postępowaniach odwoławczych, postępowaniu kasacyjnym i postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym
Rodzaj sprawyStawka
Sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem okręgowym50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł
Sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem apelacyjnym75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł
Sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem okręgowym25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł
Sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł
Sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł
Sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł
Sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz stawiennictwo na rozprawie960 zł
Sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi kasacyjnej480 zł

#koszty#opłaty#kosztyzastępstwa#kosztyzastępstwaprocesowego#stawkiminimalne#wynagrodzenieradcy#wynagrodzenieadwokata##Adviser Armknecht&Partners#postępowaniecywilne#KPC#adviser1989

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.adviser.law oraz blog: www.adviser.1989.com

ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k.

Kancelaria w Gdyni

ul. Bema 15 lok. 3

81-386 Gdynia

e: kancelaria@adviser.gdynia.pl

e: office@adviser.law

t: +48 58 661 82 23

Reklama

Dodaj komentarz

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s