Czy wiesz czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego?

Czym jest tytuł egzekucyjny?

Jest to dokument potwierdzający obowiązek zapłaty przez dłużnika określonej kwoty na rzecz wierzyciela lub obowiązek innego zachowania się przez zobowiązanego. W dokumencie tym określona jest wysokość długu oraz dokładne wskazanie kto jest dłużnikiem, a kto wierzycielem. Znajdują się tam także dane pozwalające komornikowi wyegzekwować należność. Tytułem egzekucyjnym będzie więc orzeczenie sądu, w tym sądu polubownego, orzeczenie referendarza sądowego, ugoda sądowa oraz inne orzeczenia i akty jeśli przepisy szczególne tak stanowią.

Czym jest tytuł wykonawczy?

Tytułem wykonawczym jest natomiast tytuł egzekucyjny (np: wyrok sądu) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Uzyskanie orzeczenia sądu zasądzającego zapłatę przez dłużnika na naszą rzecz  długu nie jest wystarczające do wszczęcia przez komornika egzekucji. Takie orzeczenie musi otrzymać od sądu klauzulę wykonalności. Klauzula ta stanowi potwierdzenie przez sąd, że kwota określona w dokumencie mającym stanowić podstawę egzekucji może zostać wyegzekwowana przez komornika. Jest to dodatkowe potwierdzenie, że komornik może wykonywać czynności egzekucyjne.

Czym jest Europejski Tytuł Egzekucyjny?

Jest to orzeczenie sądu lub ugoda zawarta przed sądem lub zatwierdzona przez sąd wraz z zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego. Sąd zaświadcza że orzeczenie lub ugoda spełniają warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Po otrzymaniu takiego zaświadczenia wierzyciel jest uprawniony do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w innym państwie członkowskim unii europejskiej.

Podsumowanie

Podsumowując zatem aby komornik przymusowo odebrał od dłużnika kwotę należną wierzycielowi ten ostatni powinien w pierwszej kolejności skierować sprawę do sądu aby uzyskać tytuł egzekucyjny (wyrok, postanowienie, ugodę sądową), następnie wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności, wtedy otrzyma tytuł wykonawczy, a na końcu udać się z tytułem wykonawczym do komornika sądowego. Natomiast w przypadku gdy egzekucja ma się odbywać w innym państwie UE należy wystąpić do sądu o nadanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego.

#tytułegzekucyjny #tytułwykonawczy #EuropejskiTytułEgzekucyjny #egzekucja #dłużnik #wierzyciel #ugoda #ugodasądowa #orzeczeniesądu #dług #komornik #czynnościegzekucyjne #AdviserArmknecht&Partners


Potrzebujesz pomocy prawnika?

Poznaj naszą ofertę w zakresie spraw osobistych, majątkowych i rozwodowychskontaktuj się z nami!

Reklama

Dodaj komentarz

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s