[prawo spadkowe] Czy można złożył jeden wniosek w sprawie spadkowej: stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku?

Zgodnie z art. 681 k.p.c. jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego. Z treści tego przepisu wynika, że jeśli spadkobierca nie uzyskał postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ani aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego przez notariusza, może w jednym postępowaniu sądowym uzyskać oba te postanowienia.

Co więcej w postępowaniu tym można żądać również zniesienia współwłasność. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 października 1995 r., sygn. akt II CRN 133/95 (opubl. w SIP Lex nr 1228038) „zgłoszenie w jednym wniosku żądań stwierdzenia nabycia spadku i jego działu, a także zniesienia współwłasności, stanowi kumulację roszczeń dopuszczalną na gruncie postępowania nieprocesowego”.

Warto również wspomnieć, zgodnie z treścią postanowienia Sądu Najwyższego z dnia z dnia 26 lutego 1999 r., sygn. akt II CKN 180/98 (opubl. w SIP Lex nr 1214411)  istotą art. 681 k.p.c. jest  między innymi to aby „dział spadku obejmował cały spadek i wszystkich spadkobierców, w tym także następców prawnych tych ze spadkobierców, którzy zmarli w toku postępowania działowego.”

Do postępowania należy się dobrze przygotować. Przed złożeniem wniosku i dział spadku warto upewnić się co wchodzi w jego skład, kto jest uprawniony do dziedziczenia, czy spadkodawca nie pozostawił testamentu, czy spadkodawca dokonał zapisy lub polecenia w treści testamentu, a także ustalić czy istnieją osoby uprawnione do zachowku.

Czym jest zachowek i jak go obliczyć wyjaśniamy we wpisie „Zachowek- co to jest, kto jest do niego uprawniony, jak go obliczyć?” https://adviser.law/zachowek-co-to-jest-kto-jest-do-niego-uprawniony-jak-go-obliczyc

W jaki sposób ustalić rachunki bankowe spadkodawcy tłumaczymy we wpisie „Jak ustalić rachunki bankowe spadkodawcy?” https://adviser.law/jak-ustalic-rachunki-bankowe-spadkodawcy

Jeśli interesują Cię obowiązki spadkobiercy wobec zapisobierców i uprawnionych z tytułu zachowku polecamy wpis „Odpowiedzialność spadkobiercy wobec innych spadkobierców uprawnionych z tytułu zachowku lub zapisu.”  https://adviser.law/z-orzecznictwa-sadu-najwyzszego-odpowiedzialnosc-spadkobiercy-wobec-innych-spadkobiercow-uprawnionych-z-tytulu-zachowku-lub-zapi

Natomiast gdy chcesz podzielić przedsiębiorstwo zapoznaj się z wpisem „Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: dział spadku” https://adviser.law/z-orzecznictwa-sadu-najwyzszego-dzial-spadku

Gdyby okazało się, że w twojej sprawie wystąpił element zagraniczny zapoznaj się z wpisem „Transgraniczne problemy postępowania spadkowego” https://adviser.law/transgraniczne-problemy-postepowania-spadkowego

#działspadku#stwierdzenienabyciaspadku#aktpoświadczeniadziedziczenia#spadek#spadkodawca#spadkobierca#zapisobierca#uprawnionydozachowku#zachowek#rachunkibankowespadkodawcy#zagranicznyspadek#zniesieniewspółwłasności#Adviser Armknecht&Partners#


Potrzebujesz pomocy prawnika?

Poznaj naszą ofertę w zakresie prawa spadkowego, skontaktuj się z nami!

Reklama

Dodaj komentarz

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s