Witaj na blogu kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni

Tutaj publikujemy przygotowane przez zespół kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy informacje o zmianach zachodzących w prawie, interpretacjach prawnych, pojawiających się interesujących orzeczeniach sądowych….

blog kancelarii ADVISER Armknecht

i Partnerzy Radcowie Prawni

[prawo podatkowe] Puste faktury VAT- czy można je odliczyć od podatku?

Puste faktury VAT- czy można je odliczyć od podatku? W jakim przypadku przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT? W omawianym wyroku sąd tłumaczy zasady odliczania podatku VAT wskazując, że z ogólnej reguły zawartej w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.) wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje…

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na ERP?

Czym jest system informatyczny ERP? System informatyczny ERP jest to jeden z systemów pozwalający na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez integrację wszystkich procesów w ramach zaopatrzenia, sprzedaży obsługi klienta, księgowości i wielu innych. Jego zastosowanie pozwala znaleźć słabiej funkcjonujące obszary przedsiębiorstwa a następnie usprawnić ich działanie. Czym jest umowa w modelu SaaS? Dostawa oprogramowania w modelu…

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Merry Christmas and a happy New Year! We wish You new challenges, new horizons and new successes in business as well as your private life. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! Życzymy nowych wyzwań, nowych horyzontów i nowych sukcesów, w biznesie, a także w życiu prywatnym

Czy potrącenie wierzytelności może być dobrym sposobem na szybkie wyegzekwowanie długu?

W dobie kryzysu coraz częściej zdarza się, że dłużnicy nie płacą swoich zobowiązań. Wierzyciel może w takiej sytuacji wystąpić z pozwem do sądu a potem skierować sprawę do komornika. Niestety jest to długotrwały proces na końcu którego może okazać się, że dłużnik jest niewypłacalny a wierzyciel zamiast odzyskać pieniądze poniesie kolejne koszty. Potrącenie wierzytelności może…

[Prawo spadkowe] Czy można utracić prawo do zachowku postępując sprzecznie z zasadami współżycia społecznego?

Udostepnij Kto ma prawo do zachowku? Zachowek należy się zstępnym (dzieciom, wnukom, prawnukom) małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, jeśli nie doszło do dziedziczenia ustawowego. Przykładem takiej sytuacji jest dziedziczenie na podstawie testamentu. Zgodnie z art. 991 kodeksu cywilnego (dalej k.c.), zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się połowa wartości…

Czy wiesz czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego?

Czym jest tytuł egzekucyjny? Jest to dokument potwierdzający obowiązek zapłaty przez dłużnika określonej kwoty na rzecz wierzyciela lub obowiązek innego zachowania się przez zobowiązanego. W dokumencie tym określona jest wysokość długu oraz dokładne wskazanie kto jest dłużnikiem, a kto wierzycielem. Znajdują się tam także dane pozwalające komornikowi wyegzekwować należność. Tytułem egzekucyjnym będzie więc orzeczenie sądu,…

[Prawo spadkowe] Rażące naruszenie prawa przy stwierdzeniu nabycia spadku przez małżonka spadkodawcy w zbiegu z jego rodzeństwem. Orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Nabycie spadku może nastąpić albo na podstawie ustawy albo na podstawie testamentu. Niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy, uprawnieniu naużywają swoich praw, w szczególności praw procesowych, w konsekwencji czego dojść może do rażącego naruszenia prawa przy stwierdzeniu nabycia spadku. Taka sytuacja może być tym bardziej skompilowana, gdy spadkobierca dziedziczy w zbiegu z rodzicami lub rodzeństwem spadkodawcy.…

[Prawo sportowe] Rozstrzyganie sporów prawnych w sporcie – właściwe organy rozjemcze w piłce nożnej i koszykówce

Udostepnij Rozstrzyganie sporów prawnych w sporcie co do zasady odbywa się arbitrażu (postępowania arbitrażowe), określanym zmianę arbitrażu sportowego.W wielu przypadkach, w celu prawidłowego rozpoznawania sporów organizacje sportowe powołały wyspecjalizowane stałe sądy arbitrażowe – Trybunały Arbitrażowe, które z założenia rozpoznają sprawy stosując normy prawa sportowego oraz z uwzględnieniem specyfiki sportu. Zasadniczym celem rozpoznawania sporów z zakresu…

[Prawo rodzinne] Rozwód z winy czy rozwód bez winy? Czyli jak można się rozwieść z orzeczeniem o winie albo bez orzekania o winie.

Do małżonków należy wybór czy sąd będzie ustalał kto ponosi winę za rozpad związku małżeńskiego i w konsekwencji orzeczenia rozwodu. Jeśli oboje z małżonków złożą wniosek o nieorzekanie o winie, sąd nie będzie badał po czyjej stronie leży wina rozpad związku małżeńskiego, tzn. wina za rozwód. W poniższym artykule przedstawiamy okoliczności (wady i zalety) związane…

Czy agent powinien zwrócić prowizję w każdym wypadku niewykonania umowy?

Czy agent powinien zwrócić prowizję w każdym wypadku niewykonania umowy? Agent ubezpieczeniowy to osoba, która w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa pośredniczy pomiędzy ubezpieczycielem a osobami ubezpieczającymi się od zdarzeń losowych. Za pośrednictwo agentowi przysługuje wynagrodzenie, zwane prowizją. Jeśli jednak zawarta z udziałem agenta umowa ubezpieczenia nie zostanie wykonana, na skutek rezygnacji ubezpieczającego, agent co…

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Zapisz się na newsletter i śledź nasz blog na bieżąco

Chcesz być na informowany o nowych wpisach?

Chcesz być na bieżąco? Śledź nas w mediach społecznościowych