Witaj na blogu kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni

Tutaj publikujemy przygotowane przez zespół kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy informacje o zmianach zachodzących w prawie, interpretacjach prawnych, pojawiających się interesujących orzeczeniach sądowych….

blog kancelarii ADVISER Armknecht

i Partnerzy Radcowie Prawni

[prawo spadkowe] Czy można złożył jeden wniosek w sprawie spadkowej: stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku?

Zgodnie z art. 681 k.p.c. jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego. Z treści tego przepisu wynika, że jeśli spadkobierca nie uzyskał postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ani aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego przez notariusza, może w…

Wesołego Alleluja!

Z okazji Świąt Wielkanocy w 2023 roku, Wszystkim naszym Klientom, Partnerom oraz Przyjaciołom składamy najlepsze życzenia świąteczne. Niech ten szczególny okres będzie czasem miłości, odpoczynku i prawdziwej radości. kancelaria Adviser Armknecht&Partners

[Prawo budowlane] Odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, czyli zobowiązania inwestora, wykonawcy i podwykonawcy

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane, to umowa na mocy, której wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu,…

Dyrektywa Omnibus Konsumencie czy wiesz jakie otrzymasz prawa?

Obowiązki dostawcy platformy handlowej   Dostawca internetowej platformy handlowej będzie miał obowiązek poinformować konsumenta przed zawarciem umowy na odległość o: 1.      wcześniejszej cenie, jeśli wprowadza obniżkę tj. najniższej stosowanej cenie w ciągu 30 dni przed obniżką, 2.      tym czy osoba trzecia oferująca na jego platformie handlowej towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą 3.      w…

Co reguluje nowa ustawa antyzatorowa?

Przedmiot regulacji Celem ustawy jest zniechęcenie dłużników będących przedsiębiorcami do opóźnienia w zapłacie za dostarczone towary oraz wykonane usługi. Ustawodawca unijny zauważył, że niskie odsetki za zwłokę doprowadziły do tego, że przedsiębiorcy celowo nie płacili zobowiązań w terminie by uzyskać środki pieniężne na inwestycje, taniej niż w banku. Mechanizmy zniechęcające dłużników do opóźnienia w płatnościach:…

[prawo podatkowe] Puste faktury VAT- czy można je odliczyć od podatku?

Puste faktury VAT- czy można je odliczyć od podatku? W jakim przypadku przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT? W omawianym wyroku sąd tłumaczy zasady odliczania podatku VAT wskazując, że z ogólnej reguły zawartej w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.) wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje…

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na ERP?

Czym jest system informatyczny ERP? System informatyczny ERP jest to jeden z systemów pozwalający na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez integrację wszystkich procesów w ramach zaopatrzenia, sprzedaży obsługi klienta, księgowości i wielu innych. Jego zastosowanie pozwala znaleźć słabiej funkcjonujące obszary przedsiębiorstwa a następnie usprawnić ich działanie. Czym jest umowa w modelu SaaS? Dostawa oprogramowania w modelu…

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Merry Christmas and a happy New Year! We wish You new challenges, new horizons and new successes in business as well as your private life. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! Życzymy nowych wyzwań, nowych horyzontów i nowych sukcesów, w biznesie, a także w życiu prywatnym

Czy potrącenie wierzytelności może być dobrym sposobem na szybkie wyegzekwowanie długu?

W dobie kryzysu coraz częściej zdarza się, że dłużnicy nie płacą swoich zobowiązań. Wierzyciel może w takiej sytuacji wystąpić z pozwem do sądu a potem skierować sprawę do komornika. Niestety jest to długotrwały proces na końcu którego może okazać się, że dłużnik jest niewypłacalny a wierzyciel zamiast odzyskać pieniądze poniesie kolejne koszty. Potrącenie wierzytelności może…

[Prawo spadkowe] Czy można utracić prawo do zachowku postępując sprzecznie z zasadami współżycia społecznego?

Udostepnij Kto ma prawo do zachowku? Zachowek należy się zstępnym (dzieciom, wnukom, prawnukom) małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, jeśli nie doszło do dziedziczenia ustawowego. Przykładem takiej sytuacji jest dziedziczenie na podstawie testamentu. Zgodnie z art. 991 kodeksu cywilnego (dalej k.c.), zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się połowa wartości…

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Zapisz się na newsletter i śledź nasz blog na bieżąco

Chcesz być na informowany o nowych wpisach?

Chcesz być na bieżąco? Śledź nas w mediach społecznościowych

Reklama