Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: dział spadku

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: dział spadku

Dnia 02 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy rozpoznając sprawę o sygn. akt II CSK 722/16 (publ. SIP Lex nr 2334883) wydał postanowienie w którym określił dwa alternatywne sposoby dokonania działu spadku w którego skład wchodzi przedsiębiorstwo.Więcej