Prawo dziedziczenia w świetle postanowień umowy sporządzonej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych

Ukraina i Rzeczpospolita Polska kierując się pragnieniem rozwoju przyjaznych stosunków między obydwoma państwami oraz dążąc do pogłębiania i doskonalenia współpracy w dziedzinie stosunków prawnych w dniu 24 maja 1993 r. zawarły umowę o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. Umowa zgodnie z treścią Konstytucji Ukrainy oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi źródło…Więcej

Transgraniczne problemy postępowania spadkowego

Rozwój stosunków społecznych na świecie a szczególności w Europie spowodował, iż dziedziczenie majątku – przejście praw i obowiązków osoby zmarłej uległo znaczącej komplikacji. Swoboda poruszania się osób i kształtowania przez nie stosunków społecznych spowodowały, iż sprawy spadkowe zaczęły łączyć aspekty prawne z systemów prawnych różnych państw. W tym stanie rzeczy zaczęły powstawać problemy dotyczące właściwości…Więcej

BREXIT a sprawy cywilne. Wpływ Brexitu na sprawy sądowe…

Czy Brexit ma wpływ na postępowanie cywilne? Właściwość miejscową sądu, właściwe prawo? Sposób doręczeń? Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało wiele problemów związanych ze stosowaniem prawa. Głównym aktem regulującym zasadnicze kwestie stosunków prawnych między tymi podmiotami jest Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym…Więcej

Praca zmianowa – kiedy mijasz się z współpracownikami bo pracujecie w innych godzinach

Praca zmianowa może mieć miejsce w każdym systemie czasu pracy, np. w podstawowym bądź równoważnym. Pozwala to na dostosowanie systemu pracy w konkretnym zakładzie pracy do jego rzeczywistych potrzeb. Potwierdza to również możliwość pracy zmianowej w niedzielę i święta. Praca zmianowa to jedną z form wykonywania praca. Charakteryzuje się wykonywaniem pracy zgodnie z ustalonym rozkładem…Więcej

Podatki UE – dyrektywa 2008/7/WE

Dyrektywa reguluje kwestie nakładania pośrednich podatków dotyczących: wkładu kapitałowego do spółek kapitałowych; działań restrukturyzacyjnych z udziałem spółek kapitałowych; emisji niektórych papierów wartościowych lub obligacji. Motyw 3 dyrektywy wskazuje, że „w interesie rynku wewnętrznego leży ujednolicenie prawodawstwa dotyczącego podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, tak aby w możliwie największym stopniu wyeliminować czynniki, które mogą zakłócać warunki konkurencji…Więcej

Rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej (e-Privacy)

Zapewne rzucił Ci się w oczy dość specyficzny komunikat wyświetlany od jakiegoś czasu aplikacji Messenger bądź Instagram – „Niektóre funkcje nie są dostępne. Wynika to z nowych zasad dotyczących usług wiadomości w Europie. Pracujemy nad przywróceniem tych funkcji”. To, jaki wielki wpływ na nasze codzienne życie ma rozporządzenie RODO (2016/679) wszyscy wiemy. Natomiast o rozporządzeniu…Więcej

Dyrektywa AML

Dyrektywa AMLPolska, podobnie jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, jest w trakcieimplementacji przepisów tzw. Dyrektywy V AML (dyrektywa numer 2018/843). Termin implementacji został określony na 10 stycznia 2020r. Obecnie procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 marca 2020 r., zawiera szereg istotnych…Więcej