BREXIT a sprawy cywilne. Wpływ Brexitu na sprawy sądowe…

Czy Brexit ma wpływ na postępowanie cywilne? Właściwość miejscową sądu, właściwe prawo? Sposób doręczeń? Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało wiele problemów związanych ze stosowaniem prawa. Głównym aktem regulującym zasadnicze kwestie stosunków prawnych między tymi podmiotami jest Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym…Więcej

SCHREMS II

Wyrokiem z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie o sygnaturze C-311/18, tzw. Schrems II, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej unieważnił Tarczę Prywatności (Privacy Shield). Tarcza Prywatności stanowiła jedną z podstaw prawnych w kwestii transferu danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do USA. Trybunał uznał Tarczę Prywatności za nieważną, jednocześnie uznając standardowe klauzule ochrony danych osobowych (Standard…Więcej