[prawo podatkowe] Puste faktury VAT- czy można je odliczyć od podatku?

Puste faktury VAT- czy można je odliczyć od podatku? W jakim przypadku przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT? W omawianym wyroku sąd tłumaczy zasady odliczania podatku VAT wskazując, że z ogólnej reguły zawartej w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.) wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje…Więcej

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na ERP?

Czym jest system informatyczny ERP? System informatyczny ERP jest to jeden z systemów pozwalający na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez integrację wszystkich procesów w ramach zaopatrzenia, sprzedaży obsługi klienta, księgowości i wielu innych. Jego zastosowanie pozwala znaleźć słabiej funkcjonujące obszary przedsiębiorstwa a następnie usprawnić ich działanie. Czym jest umowa w modelu SaaS? Dostawa oprogramowania w modelu…Więcej

Prawo do obniżenia podatku VAT uzależnione od warunków po stronie dłużnika – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 października 2020 r. – C-335/19

Teza Artykuł 90 dyrektywy 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej…Więcej

Najważniejsze zmiany w prawie od stycznia 2021 roku

Zmiany w rozliczaniu się ryczałtem Limit przychodów uprawniających do rozliczenia się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wzrośnie z 250 tys. euro do 2 mln euro oraz prawo do płacenia ryczałtu zyskają między innymi: adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie i fizjoterapeuci, którzy dotychczas nie mogli wybrać tej formy opodatkowania. Stawki…Więcej

Zmiany w e-commerce

Zmiany (Pakiet VAT e-Commerce 2021) pojawią się głównie w ustawie o podatku od towarów i usług. Najważniejsze z nich: w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C) ma zostać wprowadzony mechanizm pojedynczego punktu kontaktowego na internetową sprzedaż towarów wewnątrz UE i z państw trzecich na rzecz nabywców/odbiorców końcowych (konsumentów) podatnicy mają mieć możliwość rozliczania…Więcej