Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: Odpowiedzialność spadkobiercy wobec innych spadkobierców uprawnionych z tytułu zachowku lub zapisu.

1) Prawo spadkowe: zapłata zachowku, wykonanie zapisu lub polecenia | Adviser kancelaria prawna w Gdyni
2) Jeśli dziedziczenie następuje na podstawie testamentu, a nie z ustawy, to spadkobiercy dziedziczący na podstawie testamentu, nie zawsze otrzymują cały majątek spadkodawcy, stanowiący masę spadkową.
Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku konieczności wykonania zapisów lub poleceń spadkodawcy lub, gdy pomięci w testamencie spadkobiercy wysapią z roszczeniem o zapłatę zachowku.Więcej

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: dział spadku

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: dział spadku

Dnia 02 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy rozpoznając sprawę o sygn. akt II CSK 722/16 (publ. SIP Lex nr 2334883) wydał postanowienie w którym określił dwa alternatywne sposoby dokonania działu spadku w którego skład wchodzi przedsiębiorstwo.Więcej

Czy wiesz czym jest NORT ?

Czy wiesz co to jest NORT i dlaczego warto to wiedzieć w kontekście spraw spadkowych?

Dowiedź się czy jest NORT i jak z niego skorzystać? nowy wpis na blogu adviser1989.com Więcej

Sukcesja w biznesie

Przyczyny regulacji kwestii zarządu sukcesyjnego: Jednoosobowa działalność prowadzona przez osoby fizyczne jest najpopularniejszą formą wykonywania działalności gospodarczej w Polsce – w 2016 roku ponad 80% osób rozpoczynających własny biznes wybierało jednoosobową działalność gospodarczą, a w CEIDG wpisanych jest ponad 2,4 mln przedsiębiorców (aktywnych oraz tych, którzy zawiesili wykonywanie działalności). Popularność jednoosobowej działalności gospodarczej – według…Więcej